NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít”

rồi buông nút ra, khoá phát âm thanh là reset thành công, lúc này tất cả vân tay đều mở

được khoá hoặc mở khoá bằng mật khẩu mặc định “123456à #.

- Nút # là xác nhận, nút * là xoá (quay lại).

- Bộ khoá có thể cài được 3 admin có ID (số thứ tự) từ 1 đến 3.

1. Cài ADMIN với bộ khoá mới: có thể cài liên tục 3 ADMIN

- Nhấn nút reset 1 lần rồi buông ra hoặc nhấn * à # à 123456 à # để vào cài đặt:

+ Cài mật khẩu ADMIN: nhập mật khẩu cần cài (6 đến 10 số) à # à nhập lại à #.

+ Cài vân tay ADMIN: đưa vân tay vào, khoá phát 3 lần “enter again”, lần thứ tư

“successful” là thành công.

+ Cài thẻ ADMIN: đưa thẻ cần tạo vào.

*Lưu ý: bắt buộc phải cài đủ 3 ADMIN mới cài được cho user, nếu cài 1 ADMIN rồi

thoát ra, khi ta thao tác cài USER thì lần thứ 2 và 3 đều là ADMIN, lần thứ 4 mới là cài cho

USER.

2. Vào chế độ cài đặt khi đã cài ADMIN(@):

- Bằng mật khẩu ADMIN: * à # à mật khẩu ADMIN à #.

- Bằng vân tay hoặc thẻ ADMIN: * à # à đưa vân tay hoặc thẻ ADMIN.

3. Cài USER(ID bắt đầu từ 4): thao tác vào chế độ cài đặt (@) à 1 à thao tác như

cài ADMIN ở trên.

4. Xoá USER: thao tác vào chế độ cài đặt (@) à 2 à nhập ID cần xoáà #.

5. Tắt hoặc mở âm thanh của khoá: vào chế độ cài đặt (@) à 4.

6. Kích hoạt chế độ thông hành: vào chế độ cài đặt (@) à 3, khoá phát âm thanh

“Enable” là thành công.

- Lúc này, khi thao tác mở khoá thì khoá sẽ luôn mở, muốn khoá lại phải thao tác

mở khoá thêm lần nữa. Nghĩa là nhập mật khẩu hay đưa vân tay, quét thẻ lần lẻ là mở

khoá, lần chẵn là khoá lại.

- Để vô hiệu chế độ này, ta thao tác vào chế độ cài đặt (@) à 3, khoá báo “Disable”

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi