NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo

“Initialization” rồi “Succeeded” thì ta thả nút “Reset” ra là reset thành công, lúc này bất kỳ

mật khẩu, vân tay nào hay thẻ từ thuộc hệ khoá này cũng có thể mở được khoá

+ Nút # là xác nhận, nút * là xoá (quay lại).

*Lưu ý: bộ khoá có thể cài 10 ADMIN dùng mật khẩu và vân tay có ID từ 0 đến 9 (thẻ

từ chỉ cài để mở khoá chứ không vào chế độ cài đặt được), admin đầu tiên ID là 0 bắt buộc

phải dùng mật khẩu

- Vào chế độ cài đặt (@)

+ Đối với bộ khoá mới: * à #.

+ Đối với bộ khoá đã cài ADMIN: * à #

- ADMIN là mật khẩu: nhập mật khẩu ADMIN à #.

- ADMIN là vân tay: quét vân tay ADMIN vào.

1. Cài ADMIN: vào chế độ cài đặt (@): chọn 1 à 1

+ Cài mật khẩu: nhập mật khẩu à # à nhập lại à #

+ Cài vân tay: quét vân tay 3 lần

2. Xoá ADMIN:

- (@): chọn 1 à 2 à nhập ID ADMIN cần xoá à #

3. Cài USER

(@): chọn 2 à 1 à thao tác như cài ADMIN (đối với thẻ từ thì chỉ cần quét qua 1 lần)

4. Xoá USER

- Xoá từng USER 

+ (@): chọn 2 à 2 à 1 à nhập ID USER cần xoá à #

- Xoá tất cả user 

+ (@): chọn 2 à 2 à 2 à #

5. Cài đặt hệ thống

- Vào chế độ cài đặt (@) à chọn 3:

+ Cài thời gian: 1 à nhập 4 số đầu là năm, 2 số tiếp là tháng, 2 số tiếp là ngày, 2 số

tiếp là giờ, 2 số tiếp là phút à #

+ Cài ngôn ngữ: 2 à 1 là Chinese, 2 là English

+ Cài âm lượng: 3 à 1 là thấp, 2 là vừa, 3 là cao, 4 là tắt

+ Cài thông hành: 4 à 1 là mở, 2 là tắt

+ Cài mở khoá cần 2 USER: 5 à 1 là mở, 2 là tắt

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi