NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-300

Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-300

*Vào chế độ cài đặt: ta chọn 1 trong 2 cách sau để vào chế độ cài đặt

+ Cách 1: nhấn giữ nút mặt sau bộ khoá nghe 5 lần tiếng bip

+ Cách 2: vuốt màn hình, nhấn 2 số hiện trên màn hình rồi giữ nút #

1. Tạo vân tay chủ (ADMIN) cho bộ khoá mới:

- Vuốt màn hình, nhấn 2 số hiện trên màn hình rồi giữ nút # đến khi bộ khoá vào được chế

độ cài đặt thì ta thả nút # ra, chọn 1 rồi quét vân tay cần tạo vào, giữ đến khi nghe 3 tiếng

bip, bộ khoá hiển thị “add success” là thành công, cài được 3 vân tay chủ.

2. Tạo người dùng (USER):

- Vân tay: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # àbộ khoá hiển

thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 1 à quét vân tay cần tạo, giữ đến khi nghe

3 tiếng bip, bộ khoá hiển thị “add success” là thành công.

- Thẻ từ: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ khoá hiển

thi “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 1 à quét thẻ từ cần tạo vào.

- Mật khẩu: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ khoá hiển

thi “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 1 à nhập mật khẩu cần tạo (6 số) à # à

nhập lại à # (chỉ tạo được 1 mật khẩu duy nhất).

3. Xoá người dùng:

- Vân tay: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ khoá hiển

thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 2 à 1 à nhập ID cần xoá à #.

- Thẻ từ: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình àgiữ nút # à bộ khoá hiển

thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 2 à 2.

- Xoá từng thẻ: 1 à nhập ID cần xoá à #

- Xoá hết thẻ: 2 à #

- Mật khẩu: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ khoá hiển

thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 2 à 3 à #.

4. Cài chế độ mở cửa:

- Mở bình thường: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ

khoá hiển thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 3 à 1.

- Mở cần 2 dấu tay: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ

khoá hiển thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 3 à 2.

- Mở cần 1 vân tay + 1 mật khẩu: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ

nút # à bộ khoá hiển thị “Identify Admin” à quét vân tay ADMIN à 3 à 3.

5. Chế độ thông hành:

- Kích hoạt: vuốt màn hình à nhấn 2 số hiện trên màn hình à giữ nút # à bộ khoá

hiển thị “Identify Admin” => quét vân tay ADMIN à 4

- Vô hiệu: quét vân tay, thẻ từ hoặc nhập mật khẩu mở khoá vào

6. Thao tác mở khoá:

- Vân tay, thẻ tử: quét vân tay, thẻ từ vào đúng vị trí trên bộ khoá

- Mật khẩu: vuốt màn hình, nhấn 2 số hiện trên màn hình, nhập mật khẩu à #

7. Reset bộ khoá: nhấn giữ nút ở mặt sau bộ khoá nghe 10 tiếng bip, nhấn # để xác nhận

và chọn chiều tay cho bộ khoá:

- Tay trái: nhấn 1

- Tay phải: nhấn 2

Khi reset bộ khoá, mật khẩu mặc định là 123456

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-300
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi