NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-290

Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-290

*Ghi chú:

+ Nút đèn màu đỏ là di chuyển lựa chọn

+ Nút đèn màu xanh là kích hoạt lựa chọn

+ ID 1, 2, 3 là của tài khoán chủ (ADMIN), tối đa được 200 ID

1. Tạo vân tay:

- Đối với bộ khoá mới chưa có tài khoản chủ: nhấn giữ nút cài đặt ở mặt sau bộ khoá,

nghe 5 tiếng bip, thả nút cài đặt bộ khoá hiện “check admin” rồi vào luôn chế độ cài đặt,

chọn “add” để tạo vân tay, 3 vân tay đầu là vân tay chủ

- Đối với bộ khoá đã tạo tài khoản chủ: nhấn giữ nút cài đặt ở mặt sau bộ khoá, nghe 5

tiếng bip, thả nút cài đặt bộ khoá hiện “check admin”, ta quét vân tay chủ để vào chế độ

cài đặt, chọn “add” để tạo vân tay cho người dùng (có ID từ 4 đến 200)

2. Xoá vân tay:

- Nhấn giữ nút cài đặt ở mặt sau bộ khoá, nghe 5 tiếng bip, thả nút cài đặt bộ khoá hiện

“check admin”, ta quét vân tay chủ để vào chế độ cài đặt, chọn “del” rồi nhập ID của vân

tay cần xoá

3. Xoá toàn bộ vân tay:

- Nhấn giữ nút cài đặt ở mặt sau bộ khoá, nghe 5 tiếng bip, vẫn giữ nút này sẽ nghe thêm 5

tiếng bip nữa, màn hình sẽ hiển thị code, ta nhập mã 123 và nhấn “confirm” sẽ vào phần

xoá hết dữ liệu

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo LMX-290
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi