NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo L801

Hướng dẫn sử dụng NewNeo L801

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút “Set”, khoá kêu 6 tiếng

“tit”, rồi kêu “tit tit” thì ta buông ra, khoá phát âm thanh “successfully” là reset thành công,

lúc này ta có thể mở khoá bằng mật khẩu “123456#”, hoặc tất cả vân tay hay thẻ từ thuộc

hệ khoá này

Nút # là xác nhận, nút * là xoá (quay lại).

1. Cài vân tay ADMIN hoặc thẻ từ ADMIN đầu tiên (số thứ tự là 1)

Chọn 1 trong 2, thao tác như sau:

- Cài vân tay ADMIN: * à # à quét vân tay cần tạo vào ( 4 lần) :

*Nên dùng vân tay

- Cài thẻ từ ADMIN: * à # à quét thẻ từ

- Khi cài tài khoản ADMIN (vân tay hoặc thẻ từ) đầu tiên thành công, bộ khoá sẽ tự vào

chế độ cài đặt, có 4 phần:

+ Cài người dùng (chỉ mở khoá, không vào được chế độ cài đặt bằng tài khoản này)

+ Xoá tài khoản chủ hoặc người dùng

+ Cài đặt hệ thống

+ Cài thêm tài khoản chủ (bộ khoá có thể cài được 9 tài khoản chủ, có số thứ tự từ 1

đến 9)

- Ta có thể chọn các phần ở trên để tiếp tục cài đặt hoặc nhấn * đến khi màn hình tắt

rồi thao tác vào lại chế độ cài đặt như hướng dẫn dưới đây.

2. Cài thêm tài khoản ADMIN

- Cài vân tay ADMIN: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 4 à quét vân tay

cần cài (4 lần)

- Cài thẻ từ ADMIN: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 4 => quét thẻ từIV/Cài thêm người khác (người dùng có số thứ tự từ 10 đến 300): chỉ mở cửa

không vào chế độ cài đặt được

- Cài thêm mật khẩu: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 1 à nhập mật

khẩu cần tạo => # => nhập lại => #.

- Cài thêm vân tay: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 1 à quét vân tay

(4 lần)

- Cài thêm thẻ từ: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 1 à quét thẻ từ

3. Xoá tài khoản chủ, người dùng: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 2

à nhập số thứ tự của người cần xoá à # à #

Lưu ý: nếu đăng nhập vào chế độ cài đặt bằng tài khoản chủ có số thứ tự nào thì

không thể xoá số thứ tự đó, chỉ xoá được số thứ tự khác

4. Cài đặt hệ thống:

- Chế độ thông phòng: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 3 à 1 à 1

(enable = mở, disable = tắt). Khi mở chế độ này thì lúc ta mở khoá, khoá sẽ ở tình trạng

luôn mở, không tự động khoá lại. Muốn khoá thì ta phải thao tác y như mở khoá thêm lần

nữa

- Chế độ mở khoá cần xác nhận 2 người dùng: * à # à Quét vân tay chủ hoặc thẻ

chủ à 3 à 1 à 2

- Tăng giảm âm thanh: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 3 à 2 à chọn

1 là tăng, 2 là giảm

- Ngôn ngữ: * à # à Quét vân tay hoặc thẻ (ADMIN) à 3 à 3 à chọn 1 là

Chinese, 2 là English

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo L801
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi