NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo H968SL-2

Hướng dẫn sử dụng NewNeo H968SL-2

Lưu ý làm trình tự theo các bước :

1. Tạo thẻ chủ: dùng để cài đặt thẻ con (mở cửa), không mở cửa được bằng thẻ chủ

- Đối với khóa mới: đưa thẻ vào à chớp đèn xanh và kêu “beep-beep” là cài đặt thành

công.

- Đối với khóa đã từng nhận thẻ chủ: nhấn và giữ nút “S1” trên bo mạch (3s à 8s) à

đưa thẻ mới vào à chớp đèn xanh và kêu “beep-beep” là cài đặt thành công

Lúc này thẻ chủ cũ và những thẻ con thuộc hệ thống cũ sẽ bị vô hiệu

2. Tạo thẻ con: có thể tạo tối đa 5 nhóm, mỗi nhóm tối đa 50 thẻ

Muốn nhóm thẻ con nào mở được chốt an toàn thì trước khi tạo thẻ ta bật chốt an toàn ra

rồi hãy tạo, và nhóm thẻ con nào không mở được chốt an toàn thì ta rút chốt an toàn vào

rồi mới tạo

- Tạo thẻ con nhóm 1: đưa thẻ chủ vào à tiếng “beep” 1 lần, khóa chớp đèn xanh à thẻ

con vào à “beep” và khóa chớp đèn xanh là thành công.

Có thể đưa lần lượt nhiều thẻ cần tạo vào, sau 8s khóa sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt.

- Tạo thẻ con nhóm 2,3,4,5: thao tác như trên, chỉ khác khi đưa thẻ chủ vào bộ khóa lần

lượt là 2,3,4,5 lần (tương ứng với 2,3,4,5 tiếng “beep”)

3. Xóa thẻ con:

- Xóa từng thẻ (thẻ đã tạo rồi): đưa thẻ chủ vào à chớp đèn xanh à thẻ cần xóa vào à

“beep” là xóa thành công

- Xóa theo nhóm:

+ Nhóm 1: đưa thẻ chủ vào à “beep” 1 lần, không đưa bất kỳ thẻ nào vào bộ khóa và đợi

8s à nghe “beep” thì thẻ con nhóm 1 sẽ bị vô hiệu.

Nhóm 2,3,4,5: thao tác như trên, chỉ khác khi đưa thẻ chủ vào bộ khóa lần lượt là 2,3,4,5

lần (tương ứng với 2,3,4,5 tiếng “beep”)

- Xóa tất cả thẻ con: đưa thẻ chủ vào 7 lần (7 lần nghe tiếng “beep”) và đợi như trên

*Chế độ thông phòng: đưa thẻ con vào bộ khóa, không gạt tay khóa, đưa thẻ đó vào lại

bộ khóa 3s thì lúc đó bộ khóa sẽ ở trạng thái luôn mở. Để tắt chế độ này ta đưa thẻ con

vào bộ khóa, bộ khóa sẽ tự động khóa lại

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo H968SL-2
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi