NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo G-D93

Hướng dẫn sử dụng NewNeo G-D93

  Lưu ý làm trình tự theo các bước:

Ghi chú:

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 123456

- Thiết bị có thể tạo tối đa là 291 USERS (chỉ mở khoá) và 9 ADMINS (mở khoá và vào được chế độ

cài đặt).

Cách vào chế độ cài đặt (@) 

- Ấn sáng màn hình à Bấm * à Bấm # à xác nhận ADMIN (123456 ) à Bấm #

- Khi đó màn hình sẽ hiển thị các chức năng như sau 

 

 

 

 

 

 

1 - Cài đặt ADMIN (quản lý)

2 - Cài đặt USER (người dùng bình thường)

3 - Cài đặt hệ thống

4 - Dữ liệu lưu trữ

I . Cài đặt quản lý:

1.1) Tạo ADMIN:

- Làm theo (@) à Bấm 1 à Bấm 1 à Bấm # à Nhập số ID từ 001 – 009 à Bấm # à Quét vân tay

3 lần à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

 

 

 

 

Lưu ý : Sau khi tạo vân tay quản lý, (123456) sẽ bị vô hiệu và thay bằng vân tay mới tạo (tương

tự nếu tạo thẻ hay mật khẩu admin).

1.2) Chỉnh sửa ADMIN:

- Làm theo (@) à Bấm 1 à Bấm 2 à Bấm # à Nhập số ID từ 001 - 009 à Bấm # à Chỉnh sửa

vân tay hoặc mật khẩu quản lý à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

1.3) Xóa ADMIN:

- Làm theo (@) à Bấm 1 à Bấm 3 à Nhập số ID quản lý cần xoá từ 001 - 009 à Bấm #

II . Cài đặt USER:

2.1) Tạo vân tay USER:

- Làm theo (@) à Bấm 2 à Bấm 1 à Bấm # à Nhập số ID từ 010 - 300 à Bấm # à Quét vân tay

3 lần à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt.

 

 

 

 

Tương tự :

Tạo mật khẩu USER:

- Làm theo (@) à Bấm 2 à Bấm 1 à Bấm # à Nhập số ID từ 010 - 300 à Bấm # à Bấm mật

khẩu mở cửa à Bấm # à Bấm lại mật khẩu mở cửa à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ

cài đặt.

Tạo thẻ USER:

- Làm theo (@) à Bấm 2 à Bấm 1 à Bấm # à Nhập số ID từ 010 - 300 à Bấm # à Quét thẻ qua

mặt bộ khóa à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt.

2.2) Chỉnh sửa USER:

- Làm theo (@) à Bấm 2 à Bấm 2 à Bấm # à Nhập số ID từ 010 - 300 à Bấm # à Chỉnh sửa lại

số ID vừa bấm dùng vân tay hoặc mật khẩu hoặc thẻ để mở cửa (nếu là vân tay hay mật khẩu vui

lòng xác nhận lại lần nữa) à Bấm # để xác nhận hoặc * để trở về chế độ cài đặt

2.3) Xóa USER:

- Làm theo (@) à Bấm 2 à Bấm 3 à Nhập số ID USER cần xoá à Bấm #

III. Cài đặt hệ thống:

- Làm theo (@) à Bấm 3 à Nhập 1, 2, 3 hoặc 4 để chọn chức năng

1 - Chỉnh thời gian cho khóa.

2 - Chỉnh chế độ dùng 1 chức năng để mở cửa hoặc kết hợp 2 chức năng để mở cửa

3 - Chỉnh chế độ thông phòng, khi kích hoạt phải dùng mật khẩu, vân tay hay thẻ đã đăng ký

để kích hoạt chức năng, và dùng thêm lần nữa để bỏ chức năng

4 - Chỉnh ngôn ngữ cho bộ khóa

 

 

 

*Xóa toàn bộ thông tin lưu trữ trên khóa và đưa thiết bị về tình trạng như lúc xuất xưởng

- Mở nắp pin phía sau bộ khóa, nhấn giữ nút reset, khi màn hình hiện dòng chữ như hình dưới và

chớp đèn số 5 thì ta buông nút reset ra, đợi khoá báo OK là reset thành công  

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo G-D93
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi