NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo DYEP-1308

Hướng dẫn sử dụng NewNeo DYEP-1308

 *Reset thiết bị về mặc định: tháo nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset 5s, khoá kêu 3

tiếng “tit” rồi phát ra âm thanh là reset thành công hoặc thực hiện cách 2 ở mục cài đặt hệ thống

Lúc này tất cả vân tay hay bất kỳ mật khẩu đều mở được khoá.

1. Thao tác vào chế độ cài đặt:

- Đối với khoá mới chưa cài ADMIN: nhấn giữ nút *

- Đối với khoá đã cài ADMIN:

.+ Vào bằng mật khẩu ADMIN: nhấn giữ nút * à nhập mật khẩu ADMINà #

 + Vào bằng vân tay hoặc thẻ ADMIN: nhấn giữ nút * à đưa vân tay hoặc thẻ ADMIN vào 2.

*Khi ở trong chế độ cài đặt:

+ Phím “*” là quay lại, “#” là xác nhận, “2” là lên, “8” là xuống, “4” qua trái, “6” qua phải

2. Thêm admin (có thể cài hơn 10 admin): chọn 1 à #:

- Thêm mật khẩu: chọn 1 nhấn # à nhập mật khẩu admin cần thêm (6 số) à nhập lại à #

- Thêm thẻ từ: chọn 2 nhấn # à đưa thẻ từ vào

- Thêm vân tay: chọn 3 nhấn # à đặt vân tay để khoá xác nhận 3 lần

3. Thêm user: chọn 2 à # à thao tác như cách thêm admin.

*Ghi chú: 1 ID ADMIN hay USER có thể tạo 1 mật khẩu, 1 thẻ từ, 3 vân tay

Xoá ADMIN và USER: chọn 3 à # à nhập ID cần xoá à # à Yes à #

4. Xem thông tin thiết bị: chọn 4 à #

5. Xem lịch sử mở khoá: chọn 5 à #

6. Cài remote: chọn 6 à #

- Tạo remote: 1 à # à nhấn nút trên remote

- Xoá tất cả remote: 2 à # à Yes à #

7. Cài hệ thống: chọn 7 à #:

- Cài thời gian: 1 à # à bấm lên xuống để thay đổi thời gian, qua lại để đổi mục, xong nhấn #

- Cài âm thanh: 2 à bấm qua lại để tăng giảm

- Cài ngôn ngữ: 6 à bấm qua lại để thay đổi

- Reset bộ khoá: 7 à # à Yes à #

8. Tạo mật khẩu dùng 1 lần: chọn 8 à # à chọn 1 đến 6 à # à nhập mật khẩu cần tạo à #

Muốn xoá mật khẩu 1 lần này thì chọn vào mật khẩu muốn xoá rồi nhấn #

9. Cài khoảng thời gian mở được khoá (chỉ áp dụng với tài khoản user) : chọn 9 à # à lên

xuống để chọn ngày và chỉnh thời gian (có thể cài 3 khoảng thời gian), qua lại để chuyển mục,

chỉnh xong nhấn #

*Lưu ý: mặt sau bộ khoá có 1 nút xoay và 1 nút nhấn, ta xoay hoặc nhấn nút để mở hoặc đóng

khoá thủ công, nếu dùng nút xoay thì khoá sẽ không tự động đóng lại

*Chế độ thông hành: khi khoá ở trạng thái mở, nhấn và giữ nút ở mặt sau bộ khoá, khoá hiển

thị “normally open”, lúc này bộ khoá sẽ ở trạng thái luôn luôn mở, muốn bộ khoá đóng lại, ta

phải thao tác thêm 1 lần đóng khoá lại, sau đó khoá sẽ hoạt động lại bình thường

*Chế độ tạm thời vô hiệu tài khoản USER ở mặt trước bộ khoá: khi khoá ở trạng thái đóng,

nhấn và giữ nút ở mặt sau bộ khoá, khoá hiển thị “back locking”, lúc này ở mặt trước bộ khoá

chỉ có thể mở bằng tài khoản admin hoặc mật khẩu 1 lần. Để bộ khoá hoạt động bình thường, ta

thao tác thêm 1 lần mở khoá 

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo DYEP-1308
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi