NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo D101

Hướng dẫn sử dụng NewNeo D101

 *Reset thiết bị về mặc định: tháo nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset 5s, khoá phát ra âm

thanh “Initialize successfully” là reset thành công.

Lúc này mật khẩu 123456 và tất cả vân tay đều mở được khoá.

1. Cài đặt ADMIN mới: bộ khoá có thể cài được 9 admin ( ID từ 001 đến 009)

- Mật khẩu ADMIN: * à # à nhập mật khẩu cần tạo à # à nhập lại à #.

- Vân tay ADMIN: * à # à đặt và giữ nguyên vân tay vào vị trí lấy dấu trên bộ khoá, sau

khi khoá phát ra 3 lần “enter again” rồi chớp đèn xanh lá là thành công.

- Thẻ từ ADMIN: * à # à đưa thẻ từ vào.

2. Thao tác vào chế độ cài đặt khi đã cài ADMIN (@):

- Bằng mật khẩu: * à # à mật khẩu admin à #.

- Bằng vân tay hoặc thẻ: * à # à đưa vân tay hoặc thẻ ADMIN vào.

Thêm ADMIN: vào chế độ cài đặt (@) à 5:

+ Thêm mật khẩu: nhập mật khẩu ADMIN cần thêm à # à nhập lại à #.

+ Thêm vân tay: đặt và giữ nguyên vân tay, khoá phát ra 3 lần “enter again” rồi chớp đèn xanh lá.

+ Thêm thẻ từ: đưa thẻ từ vào.

3. Thêm user: vào chế độ cài đặt (@) à 1 à thao tác như cách thêm admin.

4. Xoá user: vào chế độ cài đặt (@) à 2:

- Xoá mật khẩu: nhập mật khẩu user cần xoá à #.

- Xoá vân tay, thẻ từ: đưa vân tay hay thẻ từ user cần xoá vào đúng vị trí trên bộ khoá.

5. Kích hoạt chế độ thông hành: vào chế độ cài đặt (@) à 3, khoá phát ra âm thanh “Enable”

và đợi khoá tự thoát hoặc ta bấm “*” để thoát ra, lúc này khi ta thao tác mở khoá, khoá sẽ ở tình trạng

luôn mở, muốn khoá lại, ta phải thao tác như mở khoá thêm 1 lần. Có nghĩa là khi mở chế độ này, ta

thao tác mở khoá lần lẻ là mở khoá, lần chẵn là khoá lại.

Để vô hiệu chế độ trên, bộ khoá sẽ tự khoá lại mỗi khi ta mở khoá, thao tác như sau: vào chế độ

cài đặt (@) à 3, khoá phát ra âm thanh “Disable” là thành công.

6. Tắt âm thanh khi bấm phím: vào chế độ cài đặt (@) à 4, để mở lại ta thao tác lại y như vậy.

7. Chức năng chống nhìn trộm mật khẩu: khi mở cửa bằng mật khẩu, ta có thể nhập thêm trước

và sau mật khẩu mở cửa, mỗi bên 6 số bất kỳ để không phải lo người lạ thấy và nhớ mật khẩu. 

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo D101
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi