NewNeo

Hướng dẫn sử dụng NewNeo 6675

Hướng dẫn sử dụng NewNeo 6675

 

Mật khẩu chủ cài đặt của thiết bị lúc đầu là 123456

Nhấn nút “Set” phía sau nắp pin để vào chế độ cài đặt

1. Đổi mật khẩu chủ:

- Nhấn “Set” à 123456 à # à 1 à # à nhập mật khẩu chủ mới à # à nhập lại à #

2. Tạo mật khẩu và thẻ mở khoá cho người dùng:

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 2 à # à nhập mật khẩu cần tạo à # à nhập lại à #

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 2 à # à quét thẻ cần tạo

3. Xoá mật khẩu và thẻ mở khoá:

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 3 à # à 1 à nhập mật khẩu hoặc quét thẻ cần xoá à #

4. Xoá tất cả mật khẩu người dùng:

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 3 à # à 3 à # à # lần nữa để xác nhận

5. Xoá tất cả thẻ người dùng:

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 3 à # à 2 à # à # lần nữa để xác nhận

6. Mở khoá hai lần:

- Kích hoạt: nhấn “Set" à mật khẩu chủ à # à 4 à # à 1 à # à # lần nữa để xác nhận

- Vô hiệu: nhấn “Set" à mật khẩu chủ à # à 4 à # à 1 à # à # lần nữa để xác nhận

7. Tạo mật khẩu dùng 1 lần:

- Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 4 à # à 3 à # à nhập mật khẩu cần tạo à # à nhập lại à #

8. Chế độ thông hành:

- Kích hoạt: Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 4 à # à 6 à #

- Vô hiệu: Nhấn “Set” à mật khẩu chủ à # à 4 à # à 6 à #

9. Reset khoá:

- Tháo pin, nhấn giữ “Set” rồi gắn pin vào, vẫn giữ nút “Set” đến khi khoá phát ra âm thanh “Initialization

successfully” là reset thành công

Chia sẻ bài viết:
Tags: hướng dẫn sử dụng khóa cửa khóa điện tử NewNeo
Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng NewNeo 6675
Bài trước Bài sau
Bài viết liên quan
Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

Khóa khách sạn F61ST02 - TP. Sóc Trăng

01/11/2023

Lắp đặt khóa khách sạn F61ST01 và hộp nhét thẻ - Thương hiệu: 𝐍𝐞𝐰𝐍𝐞𝐨 - Chức năng: Thẻ từ, chìa c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08

26/05/2023

- Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá cổng, nhấn giữ nút “Reset”, khoá báo “Initialization” rồi “Succeeded” thì ...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

Hướng dẫn sử dụng NewNeo VD 08 2F

26/05/2023

1. Cài đặt mặt trước *Kết nối khoá với điện thoại bằng phần mềm TTLock         &nbs...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

Hướng dẫn sử dụng NewNeo U501

26/05/2023

- Mật khẩu ADMIN mặc định lúc đầu của thiết bị là 000000 - Thiết bị có thể tạo tối đa là 300 USERS (chỉ mở khoá) và 1...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TFS10

26/05/2023

Mặc định thiết bị có ID ADMIN là 0, mật khẩu ADMIN là 88888888 (8 số 8) Đăng nhập chế độ cài đặt (@): + Đối với m...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

Hướng dẫn sử dụng NewNeo TDS19

26/05/2023

 Vào chế độ cài đặt (@) : * à mật mã chủ à # (vào thành công sẽ chớp đèn xanh rồi sáng đứng đèn đỏ) Mật mã c...

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

Hướng dẫn sử dụng NewNeo MK-02

26/05/2023

Reset bộ khoá: mở nắp ở mặt sau bộ khoá, nhấn giữ nút reset, khoá kêu 2 lần “tít” rồi buông nút ra, khoá phát âm th...

Nhận thông tin khuyến mãi từ chúng tôi