Mừng khai trương đại lý cửa hàng Hoàng Ngọc 2

Mừng khai trương đại lý cửa hàng Hoàng Ngọc 2 
Chuyên cung cấp khóa điện tử NEWNEO công nghệ Đức tại Long Xuyên 
Kính chúc cửa hàng làm ăn phát đạt