Hướng dẫn sử dụng

Khóa vân tay mở cửa từ xa L661 NEWNEO
- Khóa 5 chức năng : Vân tay cảm ứng nhiệt, mã số, thẻ từ, App điện thoại, chìa cơ
- Chất liệu : Khung nhôm và kính cường lực
- Dung lượng : 100 vân tay, 200 thẻ từ, 200 mã số
- Đố cửa thích hợp : 4 x 10 cm
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử K501
- Khóa 4 chức năng : Vân tay cảm ứng nhiệt, mã số, thẻ từ, chìa cơ
- Chất liệu : Hợp kim cao cấp và kính cường lực
- Dung lượng : tối đa 300 users (vân tay + thẻ từ + mã số)
- Đố cửa thích hợp : 4 x 10 cm
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử L661
- Khóa 4 chức năng : Vân tay cảm ứng nhiệt, mã số, thẻ từ, chìa cơ
- Chất liệu : Hợp kim cao cấp và kính cường lực
- Dung lượng : tối đa 300 users (vân tay + thẻ từ + mã số)
- Đố cửa thích hợp : 4 x 10 cm
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử NEWNEO i1
- Khóa 4 chức năng : Vân tay cảm ứng nhiệt, mã số, thẻ từ, chìa cơ
- Chất liệu : Hợp kim cao cấp và kính cường lực
- Dung lượng : 100 vân tay, 10 thẻ từ, 10 mã số
- Đố cửa thích hợp : 4 x 10 cm
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử NEWNEO 6675
- Khóa 3 chức năng : Mã số cảm ứng, thẻ từ, chìa cơ
- Chất liệu : Hợp kim cao cấp
- Dung lượng : 30 mã số, 100 thẻ từ
- Đố cửa thích hợp : 4 x 10 cm
- Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng DYEP-ZW02
-Khóa 3 chức năng: Vân Tay, Mã Số, Thẻ Từ
-Chất liệu: Hợp kim cao cấp
-Dung lượng lưu trữ: 499 Vân Tay, 01 Mã Số, 2000 Thẻ Từ
-Độ hở cửa thích hợp:5-8mm
-SX theo Công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Cửa Vân Tay Thông Minh NEWNEO MY-2001
-Khóa 2 chức năng: Vân tay, chìa cơ
-Chất liệu: Hợp kim cao cấp
-Dung lượng lưu trữ: 100 vân tay
-Đố cửa thích hợp:4x8cm
-Sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hướng dẫn sử dụng Khóa kiểm soát ra vào TDS 16
- Chức năng: Thẻ từ, mã số. Bộ nhớ: 3000 thẻ từ và mã số.
Hướng dẫn sử dụng Khóa kiểm soát ra vào TFS 10
Chức năng: Vân tay, thẻ từ, mã số. Dung lương: 500 vân tay, 500 mã số.
Khóa Điện Tử Thông Minh Đức Tích Hợp Chuông Cửa NEWNEO TDT 1330
- Khóa 3 chức năng: Thẻ từ, mã số, chìa cơ
- Chất liệu: Hợp kim cao cấp
- Lưu trữ: 100 thẻ từ, 2 mã số
- Đố cửa thích hợp:4 x 12cm
- SX theo công nghệ và tiêu chuẩn của Đức
Hiển thị 1 tới 10 của (4 Trang)