KỈ NIỆM 26 NĂM THÀNH LẬP

TIỆC KỈ NIỆM 26 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

(4/7/1993 - 4/7/2019)

ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI CHÙA TƯỜNG NGUYÊN QUẬN 4