Khóa Vân Tay Thông Minh Giá Rẻ NEWNEO AZ 1-10-C

 

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Có 2 nút phía sau, 1 nút setup, 1 nút reset.

-          Facty reset: nhấn giữ nút nhỏ, màn hình chớp tắt 4 lần cho tới khi nghe âm thanh vang lên, bỏ nút ra, đã reset, test bằng cách vân tay nào cũng nhận được.

 

Cài Admin:

 -          Bấm nút setup → 2 → vân tay, mã số, thẻ để cài (cài 3 admin trước khi cài vân tay user).

 

Tắt tiếng:

 -          Bấm nút setup → để admin vào → 0 → 1 (bật tiếng) → bấm * tới khi thoát màn hình.

-          Bấm nút setup → để admin vào → 0 → 2 (tắt tiếng) → bấm * tới khi thoát màn hình.

 

Cài vân tay :

 -          Bấm nút setup → admin → 2 → 1 → để vân tay user → user lần 2 → có thể cài liên tục hoặc bấm * tới khi thoát màn hình.

 

Xóa từng vân tay :

 -          Bấm nút setup → admin → 2 → 2 → 1 → vân tay cần xóa → có thể xóa liên tiếp hoặc bấm * tới khi tắt màn hình.

 

Xóa toàn bộ vân tay :

 -          Bấm nút setup → admin → 2 → 2 → 2 → bấm * tới khi tắt màn hình.

 

Cài mật khẩu :

 -          Bấm nút setup → admin → 1 → 1 → nhập pass → # → pass lần 2 → # → có thể cài liên tục hoặc bấm * tới khi thoát màn hình.

 

Xóa từng mật khẩu :

 -          Bấm nút setup → admin → 1 → 2 → 1 → pass cần xóa → # → có thể xóa liên tiếp hoặc bấm * tới khi tắt màn hình.

Xóa toàn bộ mật khẩu :

-          Bấm nút setup → admin → 1 → 2 → 2 → bấm * tới khi tắt màn hinh.

Cài thẻ :

-          Bấm nút setup → admin → 3 → 1 → quét thẻ → có thể cài liên tục hoặc bấm * tới khi thoát màn hinh.

Xóa thẻ :

 -          Bấm nút setup → admin → 3 → 2 → 1 → thẻ cần xóa à có thể xóa liên tiếp hoặc bấm * tới khi tắt màn hinh.

Xóa toàn bộ thẻ :

 -          Xóa toàn bộ thẻ : Bấm nút setup → admin → 3 → 2 → 2 → bấm * tới khi tắt màn hinh.