Khóa Vân Tay Thông Minh Giá Rẻ NEWNEO AZ 1-10-C

Hướng dẫn sử dụng Khóa Vân Tay Thông Minh Giá Rẻ NEWNEO AZ 1-10-C

* Lưu ý : Mở nắp pin phía sau ra có 02 nút, nút bên trái ( lồi lên ) là nút vào menu & nút bên phải ( chìm bên trong) là nút reset.

- Nút vào menu : chức năng là để vào được menu cài đặt : vân tay, thẻ từ, mã số ( chức năng này tương tự chúng ta nhấn * → #

- Nút reset : chức năng là để xóa tất cả User và trở về mặc định lúc xuất xưởng nhà máy

- Khóa có 3 Admin : tốt nhất chúng ta nên cài đặt 01 vân tay admin, 01 password admin, 01 thẻ từ admin

1/ Cài đặt Admin

- Lúc chưa cài đặt bất kỳ một admin nào hết thì chúng ta chỉ việc nhấn nút menu (hoặc nhất * → #) → 1 → bỏ vân tay admin vào lần thứ 1 → xác nhận lại vân tay admin đó lần thứ 2 → # để kết thúc ( nhấn * đến khi thoát ra khỏi màn hình cài đặt )

- Sau khi cài admin rồi chúng ta cài thêm 02 admin nữa ( tổng cộng khóa có 3 admin, người thứ 4 sẽ là user ) : nhấn nút menu (hoặc nhất * → #) → bỏ vân tay admin vào → 1 → nhập password admin lần thứ 1 ( bao gồm từ 6 đến 12 ký tự ) → # → nhập password admin đó lần thứ 2 → # để kết thúc ( nhấn * đến khi thoát ra khỏi màn hình cài đặt )

 - Tương tự cài cho Thẻ admin : nhấn nút menu (hoặc nhất * → #) → bỏ vân tay admin vào → 1 → bỏ thẻ admin vào → # để kết thúc ( nhấn * đến khi thoát ra khỏi màn hình cài đặt )

2/ Cài đặt Người dùng 

* Lưu ý sau khi cài xong 3 admin thì người thứ 4 sẽ là người dùng

- Nhấn nút menu (hoặc nhất * → #) → bỏ vân tay admin vào → 1 → bỏ vân tay người dùng vào lần thứ 1 → xác nhận lại vân tay người dùng đó lần thứ 2 → # để kết thúc ( nhấn * đến khi thoát ra khỏi màn hình cài đặt )

- Password và thẻ cũng tương tự như cài ở trên admin

3/ Xóa từng User và xóa admin

* Lưu ý : 03 admin đầu tiên không thể xóa bằng menu ( phải xóa bằng cách nhấn giữ nút reset và chờ đèn chớp 5 lần lúc đó khóa sẽ xóa toàn bộ admin và người dùng trên khóa)

- Xóa user chúng ta làm như sau : Nhấn nút menu (hoặc nhất * → #) → bỏ vân tay admin vào → 2 → bỏ vân tay / or password / or thẻ của người dùng muốn xóa vào ( có thể xóa liên tục cho tất cả ) → # để kết thúc ( nhấn * đến khi thoát ra khỏi màn hình cài đặt )