Khóa Vân Tay NEWNEO AHLD 999-2

Lưu ý làm trình tự theo các bước

Ghi chú :

-          Lưu ý làm theo trình tự các bước

-          Trên nắp pin có 2 nút cài đặt chữ C (reset - bên trái)S (setup – bên phải)

-          Bộ khóa bao gồm : 32 vân tay

-          Vân tay admin : 1

 

Cài đặt vân tay chủ:

 -          Nhấn S, đèn xanh dương sáng lên, nhập vân tay chủ 2 lần, mỗi lần để vân tay. vào sẽ nghe tiếng beep, nhấn lại S để thoát hoặc chờ 10 giây sẽ tự thoát cài đặt.

 

Cài đặt vân tay người dùng:

 -          Nhấn S, khi đã cài vân tay chủ rồi thì đèn đỏ sẽ sáng lên yêu cầu nhập vân tay chủ, đưa vân tay chủ vào, đèn xanh sáng lên, đưa vân tay người dùng cần cài đặt vào 2 lần, mỗi lần sẽ nghe tiếng beep, có thể cài đặt liên tiếp vân tay người dùng.

 

Xóa người dùng, đưa bộ khóa về tình trạng mới xuất xưởng:

 -          Rút pin ra khỏi bộ khóa trong vòng 20 giây, bỏ lại hộp pin vào đèn xanh đỏ sẽ chớt tắt liên tục, nhấn vào chữ C 2 lần, sẽ nghe 2 tiếng beep, bộ khóa đã được reset, để có thể chắc chắn, đưa bất kì dấu vân tay nào, bộ khóa sẽ mở cửa.