Khóa Vân Tay Mã Số Đức MT 1020 Trắng NEWNEO

Bạn muốn cài đặt khóa này , bạn phải có chìa cơ

1/ Cách cài Pass mở cửa

1- Dùng chìa cơ vặn sao cho cò gió của khóa rút hết vào trong thân khóa ( vị trí cò rút hết vào thân ) đến khi kêu tít tít và bạn giữ nguyên đến khi cài xong ( đối với vân tay hoặc 1330 ta có thể thả chìa khóa ra )
2- Nhấn # → 01 ( người thứ 1 ) → nhập 8 số tự chọn → # (đèn xanh sáng lên, và 1 tiếng di dài vang lên ) vậy là Password mở cửa đã cài thành công - thoát ra bằng cách nhấn nút *** hoặc để im
3- Cách cài đặt cho người thứ 2 giống như trên như trên, thay 01 bằng 02

 

2/ Cách cài card mở cửa

1- Dùng chìa cơ vặn sao cho cò gió của khóa rút hết vào trong thân khóa (vị trí cò rút hết vào thân ) đến khi kêu tít tít và bạn giữ nguyên đến khi cài xong ( đối với vân tay hoặc 1330 ta có thể thả chìa khóa ra ) để cài card chủ.
2- Để cài card con: quét card chủ để mở khóa_ Sau khi nghe tiếng moter (rẹt rẹt)_quét lại card chủ 1 lần nữa sẽ nghe 3 tiếng bíp bíp bíp . Sau đó đưa lần lượt từng card trắng mới vào đầu đọc , đèn xanh sáng lên với mỗi thẻ là cài đặt đã thành công - thoát ra bằng cách nhấn nút *** hoặc để im

 

3/ Cách cài vân tay

1- Dùng chìa cơ vặn sao cho cò gió của khóa rút hết vào trong thân khóa ( vị trí cò rút hết vào thân ) đến khi kêu tít tít và bạn giữ nguyên đến khi cài xong ( đối với vân tay hoặc 1330 ta có thể thả chìa khóa ra )
Nhấn # - nhấn 001( ngừoi thứ 1 ) - nhấn # - màn hình quét vân tay sẽ sáng lên, ta đưa vân tay cần cài vào nghe tiếng tít tít cùng lúc đèn chuyển sang xanh là được - thoát ra bằng cách nhấn nút *** hoặc để im

 

4/ Cách xóa vân tay

1- Dùng chìa cơ vặn cho cò gió rút hết vào trong thân khóa, cho đến khi 2 đèn xanh và đỏ sáng lên - sau đó nhấn *
2- Nhập số ID vân tay nào cần xóa , thí dụ 001 hoặc 002 - nhấn # đèn xanh sáng lên , 1 tiếng Di dài là thành công - thoát ra bằng cách nhấn *** hoặc để im

 

5/ Cách xóa Pass mở cửa

1- Dùng chìa cơ văn sao cho cò gió của khóa rút hết vào trong thân khóa ,cho đến khi 2 đèn xanh và đỏ sáng lên
2- Nhấn *
3- Nhập số ID cần xóa thí dụ : 01+ mã số, hoặc 02+ mã số -1 tiếng di dài là thành công -thoát ra bằng cách nhấn *** hoặc để im

 

6/ Cách mở cửa bằng vân tay

Đưa vân tay vào đầu đọc , đèn sẽ tự sáng , cửa sẽ tự mở

 

7/ Cách mở cửa bằng Pass

Nhấn Pass - sau đó nhấn #

 

8/ Cách Reset khóa

1- Dùng chìa cơ vặn sao cho cò gió của khóa rút hết vào trong thân khóa (theo chiều kim đồng hồ - vị trí cò rút hết vào thân ) đến khi kêu tít tít và đồng thời rút pin ra khỏi khóa - thao tác gạt tay gạt hoặc tháo hết pin 1 chút để chắc chắn khóa hết điện , sau đó dùng chìa cơ vặn sao cho cò gió rút hết vào thân khóa (giống như khi tháo ) → giữ nguyên vị trí chìa khóa, không nhả chìa ra đồng thời gắn lại pin và khi các đèn lần lượt sáng ( cùng sáng ) và kết thúc ở đèn đỏ là được !


Chú ý : Khi bạn reset thành công tất cả các ngón vân tay đều mở cửa được mặc dù bạn chưa cài đặt( cho lần vào đầu tiên )