Khóa Vân Tay Kiểu Dáng Châu Âu H918BP-3-F Vàng NEWNEO

Khóa điện tử NewNeo Công Nghệ Đức

Mã số : H918BP – 3 - F 

 

Lưu ý làm trình tự theo các bước

 

Ghi chú :

- Mật khẩu sử dụng phải có độ dài 3 – 12 số , không sử dụng được mật khẩu đơn giản ( VD : 1234,5678..)

- Mật khẩu cài đặt ban đầu : 11111111( 8 số 1 ), sau khi thực hiện bước 1.1.A bên dưới, mật khẩu này sẽ mất đi và thay bằng vân tay chủ .

 

Cách vào menu cài đặt  (*)

Vuốt sáng đèn bàn phím -> bấm # -> bấm #

Vào menu cài đặt bao gồm các mục:

1 – Cài đặt người dùng

2 – Cài đặt Hệ thống khóa

 

1. Cài đặt người dùng:

Bao gồm các mục:

1.1. Thêm người dùng mới

1.1.1 Thay đổi mật khẩu cài đặt ban đầu :

Làm theo (*) -> bấm 1 -> bấm 1 -> bấm (8 số 1 ) -> bấm # -> bấm 1 -> Quét vân tay 2 lần -> bấm # để xác nhận.

Lưu ý : Mật khẩu cài đặt ban đầu đã trở thành Vân tay chủ mới cài đặt.

1.1.2 Thêm tài khoản người dùng : 

-    Vân tay

Làm theo (*) -> bấm 1 -> bấm 1 -> Quét Vân tay chủ -> bấm # -> bấm 2 -> Quét vân tay 2 lần -> bấm # để xác nhận.

 -     Mật khẩu

Làm theo (*) -> bấm 1 -> bấm 1 -> Quét Vân tay chủ -> bấm # -> bấm 2 -> Bấm mật khẩu cần tạo -> bấm # để xác nhận.

 

1.2. Xóa người dùng

Làm theo (*) -> bấm 1 -> bấm 2 -> Quét vân tay chủ -> bấm # ->

Bấm 1 : để xóa Vân tay chủ -> đưa vân tay chủ vào -> bấm # để xác nhận.

Bấm 2 : để xóa vân tay, mật khẩu người dùng -> đưa vân tay, mã số người dùng -> bấm # để xác nhận.

 

1.3. Chỉnh sửa thiết lập người dùng

Làm theo (*) -> 1 -> 1 -> Quét Vân tay chủ -> bấm # -> bấm 3 -> nhập mã số người dùng -> bấm mật khẩu mới -> bấm # để xác nhận

Lưu ý : Phải cài đặt vân tay người sử dụng trước mới có thể chỉnh sửa người dùng được

 

2. Hệ thống khóa:

Chỉ cần lưu ý các chức năng:

-          Scramble : Chức năng thông phòng.On là mở chức năng.Off là tắt chức năng.

-          Set time: Chỉnh sửa thời gian để xem dữ liệu chính xác hơn.

View record: Xem thông tin dữ liệu

 

3. Cách Reset bộ khóa :

Mở nắp pin phía sau -> Bấm giữ nút Reset 3s -> khi vừa nghe tiếng beep thì thả ra -> bấm dấu # ở mặt trước và giữ nguyên -> nghe tiếng beep kéo dài là xong