Khóa Mã Số Thẻ Từ Đức Inox 304 NEWNEO LS8105

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Mật khẩu quản lý mặc định ban đầu của khóa là 123456.

-          PHẢI CÀI ĐẶT MỚI MÃ SỐ MẶC ĐỊNH MỚI CÓ THỂ VÀO MENU CÀI ĐẶT KHÓA.

-          Có thể đăng ký đươc 100 thẻ, 100 mật khẩu trên bộ khóa.

-          Chế độ sử dụng bàn phím: Khi vuốt màn hình để hiển thị bàn phím số.

-          Lưu ý: nên lập danh sách người dùng để tiện cho việc lưu trữ và xóa sau này trên bộ khóa (vd: Nguyễn Văn A – 001, Trần Văn B – 002, …).

 

Thay đổi mã số mặc định:

 -          Vuốt bàn phím → # → mật khẩu quản lý  → # → 11 → # → khẩu quản lý mới (từ 4 - 8 số) → # → nhập lại mật khẩu quản lý mới → # .

 

Cách cài đặt mã số và thẻ:

 -          Vuốt bàn phím → # → mật khẩu quản lý  → # → 01 → # → Mã số người sử dụng (vd:001,002,003…) # → mật khẩu hoặc thẻ → ### và đợi đến khi đèn tắt là xong phần cài đặt.

-          VD : Cài cho Trần Văn B – mã số người sử dụng là 003 sử dụng thẻ.

Vuốt bàn phím → # → mật khẩu quản lý  → # → 01 → # → 003 # → quét thẻ → ### và đợi đến khi đèn tắt là xong phần cài đặt.

 

Cách xóa mã số và thẻ:

 -          Vuốt bàn phím → # → mật khẩu quản lý  → # → 02 → # → Mã số người sử dụng (vd:001,002,003…) → # .

  

Reset khóa – Đưa khóa về trạng thái ban đầu :

 -          Mở nắp Pin phía trong bộ khóa, ta sẽ thấy 1 nút nhỏ. Nhấn giữ 3-5s đến khi bộ khóa phát ra 3 tiếng Píp là đã thực hiện reset thà nh công.