KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ VÂN TAY THÔNG MINH NEWNEO LMX-290

Lưu ý làm trình tự theo các bước

Ghi chú:

-       Nút đèn màu đỏ, di chuyển lựa chọn.

-       Nút đèn màu xanh, kích hoạt lựa chọn.

-       ID 1, 2, 3 là ID của admin, tối đa được 200 ID.

 

Add vân tay :

 -          Khi lần đầu cài đặt khóa, bấm giữ nút cài đặt ở mặt sau thân khóa, nghe 5 lần tiếng bi, , bỏ giữ nút sẽ hiện chữ “check admin” sau đó vào luôn menu cài đặt, vào nút add, cài liên tiếp 3 vân tay đầu là admin.

 

Xóa vân tay :

 -          Bấm giữ nút cài đặt ở mặt sau thân khóa, nghe 5 lần tiếng bi, bỏ giữ nút, đèn màn hình hiện lên “check admin”, khi đó đưa vân tay admin vào thì mới vào menu cài đặt, bấm mục “DEL”, chọn ID của vân tay cần xóa.

 

Xóa toàn bộ vân tay :

 -          Bấm giữ nút cài đặt ở mặt sau thân khóa, nghe 5 lần tiếng “bi”, tiếp tục bấm giữ sẽ nghe thêm 5 lần tiếng “bi” nữa, màn hình sẽ hiển thị code. Sau đó nhập code 123 và bấm confirm sẽ vào mục xóa hết dữ liệu bộ khóa.