KHÓA CỬA CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH

Với khóa cửa thông minh, chỉ cần ngồi một chỗ là có thể thiết lập được tất cả các chế độ cũng như nhận được những cảnh báo xâm nhập trái phép. Dòng khóa cửa thông minh với nhiều chức năng khóa khác nhau, đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho ngôi nhà thân yêu.
Tham khảo thêm dòng khóa cửa thông minh NEWNEO:
http://newneo.vn/khoa-dien-tu-thong-minh/khoa-can-ho
http://newneo.vn/khoa-dien-tu-thong-minh/khoa-khach-san
http://newneo.vn/khoa-dien-tu-thong-minh/khoa-van-tay
http://newneo.vn/khoa-dien-tu-thong-minh/cham-cong-kiem-soat-ra-vao