Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử U501

Khóa điện tử U501 sẽ sử dụng với phần mềm Wishome: http://bit.ly/2TAYYyv