CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN : " HỖ TRỢ MỔ MẮT VÀ LÀM TAY CHÂN GIẢ "

Công tác từ thiện với sự góp mặt của các đối tác nước ngoài cùng với hội từ thiện Tường Nguyên.
Chương trình hỗ trợ mổ mắt cho các bệnh nhân vùng sâu vùng xa.
Ngoài ra, còn hỗ trợ các bệnh nhân ở bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng.