* Mở khóa bằng 2 chức năng : Thẻ Từ,Chip Từ, Chìa cơ. * Chất liệu Nhôm đúc khuôn nguyên khối chắc chắn. * Màu sắc bền bỉ theo thời gian.