Khóa Vân Tay Đức Dùng Cho Cửa Nhôm NEWNEO H929F

Lưu ý làm trình tự theo các bước

-          Có thể cài đặt 5 mật khẩu và vân tay chủ (AD), 50 mật khẩu và vân tay người dùng ( User ID ), mật khẩu có chiều dài từ 3 – 12 số, sai mật khẩu 6 lần sẽ bị khóa bàn phím trong 3 phút.

-          Mật khẩu cài đặt ban đầu của thiết bị là 11111111 ( 8 số 1 ).

-          Cách vào menu cài đặt  (*)

Vuốt sáng đèn bàn phím → Bấm # → Bấm #.

Vào menu cài đặt bao gồm các mục :

1 - Cài đặt người dùng.

2 - Hệ thống khóa.

 

Cài đặt người dùng:

 -          Bao gồm các mục :

Thêm tài khoản chủ ( Admin ) :

 -          Làm theo (*) → Bấm 1 → Bấm 1 → Bấm mật khẩu cài đặt ban đầu (8 số 1 ) → Bấm 1 → Quét vân tay → Bấm # để xác nhận.

-          Lưu ý:

Sau khi làm bước này thì mật khẩu cài đặt ban đầu sẽ trở thành Vân tay cài đặt.

 

Thêm tài khoản người dùng ( User ) :

 -          Làm theo (*) → Bấm 1 → Bấm 1 → Quét vân tay cài đặt → Bấm 2 → Quét vân tay hoặc Bấm mật khẩu cần cài → Bấm # để xác nhận.

  

Xóa người dùng:

 -          Làm theo (*) → Bấm 1 → Bấm 2 → Quét Vân tay cài đặt → Bấm 1 để xóa Admin → nhập AD cần xóa → Bấm # để xác nhận.

Làm theo (*) → Bấm 1 → Bấm 2 → Quét Vân tay cài đặt → Bấm 2 để xóa User → nhập User cần xóa → Bấm # để xác nhận.