Hướng dẫn sử dụng khóa điện tử K501

Khóa điện tử K501 sẽ sử dụng với phần mềm Wishome: http://bit.ly/2TAYYyv