Hướng Dẫn Sử Dụng Khóa Điện Tử Đức Kết Nối Bluetooth Điện Thoại A0916P Trắng NEWNEO

Khóa điện tử NewNeo Công Nghệ Đức

Mã số : A0916P

 

Các bước cài đặt Khóa Điện Tử Đức Kết Nối Bluetooth Điện Thoại A0916P Trắng NEWNEO như sau:

1. Cài đặt thẻ chủ (chỉ có thể dùng thẻ chứ không dùng mật khẩu) :
- Mở mặt khóa phía trước, nhấn giữ nút reset bên trong mặt khóa. Khóa hiện lên đèn xanh, quét thẻ qua mặt khóa để tạo thẻ chủ.
Lưu ý : Thẻ chủ chỉ có thể dùng để cài đặt khóa chứ không thể dùng để mở cửa.

2. Cài đặt thẻ con và mật khẩu:
   2.1. Cài đặt thẻ con:
   - Quét thẻ chủ qua mặt khóa -> quét thẻ con cần tạo.
   - Có thể quét liên tục 512 thẻ con, nếu sau 10 giây không có bất cứ hành động nào, máy sẽ tự động thoát chế độ cài đặt thẻ.

   2.2. Cài đặt mật khẩu:
   - Quét thẻ chủ qua mặt khóa -> bấm mật khẩu từ 4 – 8 số -> bấm # để xác nhận mật khẩu.
   - Có thể cài liên tục 10 mật khẩu, nếu sau 10 giây không có bất cứ hành động nào, máy sẽ tự động thoát chế độ cài đặt mật khẩu.

3. Xóa thẻ con và mật khẩu:
   3.1. Xóa thẻ con:
   - Quét thẻ chủ 2 lần qua mặt khóa -> bấm 1 -> bấm # để xác nhận.
   - Xóa tất cả thẻ đã được cài đặt trên bộ khóa, nếu sau 10 giây không có bất cứ hành động nào, máy sẽ tự động thoát chế độ xóa thẻ.

   3.2. Xóa mật khẩu:
   - Quét thẻ chủ 2 lần qua mặt khóa ->bấm 2-> bấm # để xác nhận.
   - Xóa tất cả mật khẩu đã được cài đặt trên bộ khóa, nếu sau 10 giây không có bất cứ hành động nào, máy sẽ tự động thoát chế độ xóa mật khẩu.

4. Xóa tất cả mật khẩu và thẻ trong một lần:
   - Cách 1 : Quét thẻ chủ 3 lần qua mặt khóa -> bộ khóa sẽ được đưa về trạng thái xuất xưởng.
   - Cách 2 : Cài đặt thẻ chủ mới ( bước 1 ).