CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA WEBSITE WWW.NEWNEO.VN

 

I/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Website www.newneo.vn thu thập thông tin cá nhân chủ yếu phục vụ cho công tác giao hàng, khi đã xác nhận đơn hàng. 

Không thu thập thông tin của khách hàng khi chỉ xem sản phẩm trên website www.newneo.vn

 

II/ Phạm vi sử dụng thông tin

Website www.newneo.vn chỉ sử dụng thông tin của khách hàng để phục vụ công tác giao hàng nên thông tin cá nhân của khách hàng chỉ hiển thị trên từng đơn hàng cụ thể.

Không có cơ chế thu thập tất cả thông tin của tất cả khách hàng và sử dụng thông tin của khách hàng cho mục đích khác.

 

III/ Thời gian lưu trữ thông tin

Website www.newneo.vn lưu trữ thông tin của khách hàng trên đơn hàng. Khi liên hệ trực tiếp với khách hàng mà khách hàng hủy đơn hàng, thì quản trị viên cửa website www.newneo.vn sẽ hủy đơn hàng và không lưu trữ thông tin khách hàng.Còn đối với khách hàng đã xác nhận đơn hàng thành công, sau khi giao hàng và thanh toán đơn hàng xong sẽ thanh lý đơn hàng và không lưu trữ thông tin của khách hàng ( từ lúc xác nhận đơn hàng đến khi giao hàng và thanh toán không quá 30 ngày)

 

IV/ Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng được quản lý bởi NEWNEO

5-7 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

 

V/Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Website www.newneo.vn không có cơ chế đăng ký thông tin cá nhân, chỉ đăng ký thông tin khi xác nhận đơn hàng. Nên thông tin cá nhân của khách hàng có thể thay đổi khi thông báo với bên Website www.newneo.vn qua email hoặc điện thoại trực tiếp. Website www.newneo.vn sẽ cập nhật thông tin của khách hàng để phục vụ cho công tác giao hàng.

 

VI/ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Website www.newneo.vn cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ cho những công việc trái với pháp luật hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo khác.